HRVATSKO DRUŠTVO ZA OTORINOLARINGOLOGIJU, KIRURGIJU GLAVE I VRATA | CROATIAN SOCIETY OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, HEAD AND NECK SURGERY
KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb | info@hdorl.hr

Predsjedništvo

Predsjednik

Prof. dr. sc. Tomislav Baudoin

Dopredsjednici

Doc. dr. sc. Goran Geber
Doc. dr. sc. Darija Birtić

Tajnik

Doc. dr. sc. Mihael Ries

Rizničar

Dr. sc. Dejan Tomljenović

Članovi Upravnog odbora

Prof.dr.sc. Mario Bilić
Prof.dr.sc. Tamara Braut
Doc.dr.sc. Krsto Dawidowsky
Prim.dr.sc. Renato Janušić
Doc.dr.sc. Marisa Klančnik
Dr.sc. Andro Košec
Prof.dr.sc. Ivana Pajić Matić
Prim.dr.med. Vesna Ramljak Ušljebrka
Prof.dr.sc. Neven Skitarelić
Dr. med. Marin Sokolić
Prof.dr.sc. Marko Velepič
Doc.dr.sc. Željko Zubčić